środa, 22 kwiecień 2015 13:52

P R O T O K Ó Ł Wyróżniony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

                               NR  P-4/WZC/2015 z dnia 26 marca 2015

        Walnego Zebrania Członków /WZC/ Stowarzyszenia AWIS I LO w Grudziądzu.

 

1/ Sprawdzenie frekwencji. W Walnym Zebraniu uczestniczy 18 z 30 członków  Stowarzyszenia. Zebranie jest prawomocne. Lista obecności w załączeniu.

2/ Na przewodniczącego WZC wybrano jednogłośnie Stefana Sawczyńskiego.

3/ Na sekretarza WZC wybrano jednogłośnie Adama Tomczaka.

4/ Walne Zebranie Członków podjęło jednogłośnie Uchwałę nr U1/WZC/2015 określającą    minimalną składkę członkowską w Stowarzyszeniu na kwotę 40,- złotych rocznie.

Przyjęto jednocześnie postanowienie, że niepełnoletni uczniowie - członkowie Stowarzyszenia nie płacą składki. Uchwała U1/WZC/2015 jest załącznikiem do niniejszego

protokółu.

5/ Przewodniczący Zarządu Stefan Sawczyński przedstawił historię rejestracji   Stowarzyszenia oraz przedstawił do przemyślenia ewentualne działania organizacji a w tym:

- integracja środowiska szkolnego z różnych roczników maturalnych,

- zespół samopomocy wzajemnej,

- forum współpracy z samorządem szkolnym,

- gablotka informacyjna,

- piknik integracyjny - wrzesień 2015 roku

- wyjazdy na imprezy kulturalne - filharmonia, opera, teatr,

- nagroda dla wyróżniającego się absolwenta LO.

6/ Dyrektor Grażyna Mielnikiewicz poinformowała, że uczniowie wytypują kandydata do

 nagrody oraz oczekuje, włączenia się Stowarzyszenia w organizację imprez na terenie

szkoły.

7/ Szymon Gurbin zaapelował o wyszukiwanie w naszym środowisku osób wpływowych w celu ożywienia działalności Stowarzyszenia i nadania większego znaczenia tej organizacji.

8/ Nawiązać kontakt z Kazimierzem Trybulskim w sprawie zaktywizowania sekcji historyczno - literackiej.

9/ W trakcie WZC, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę Nr U2/Z/2015 w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia kolegi -  Andrzej MOKSZKI. Uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokółu.

Na tym zakończono obrady WZC Stowarzyszenia.        prot.     Adam Tomczak

Czytany 5555 razy
Więcej w tej kategorii: « Komunikat 3 Zaproszenie »