Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie (5)

sobota, 02 kwiecień 2016 15:32

Zaproszenie

Napisał

         

          Szkolny kabaret „Chrobry Smile”ma zaszczyt zaprosić Rodziców

i Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Sympatyków I LO   
na 
spektakl  inspirowany twórczością Williama Szekspira 

pt. „SZEKS w wielkim mieście”.

       Przedstawienie odbędzie się 7.04.2016r. o godz. 16.00 w auli I LO.  

 

       Gwarantujemy wspaniałą zabawę i  ucztę dla ducha!          

środa, 22 kwiecień 2015 13:52

P R O T O K Ó Ł

Napisane przez

                               NR  P-4/WZC/2015 z dnia 26 marca 2015

        Walnego Zebrania Członków /WZC/ Stowarzyszenia AWIS I LO w Grudziądzu.

 

1/ Sprawdzenie frekwencji. W Walnym Zebraniu uczestniczy 18 z 30 członków  Stowarzyszenia. Zebranie jest prawomocne. Lista obecności w załączeniu.

2/ Na przewodniczącego WZC wybrano jednogłośnie Stefana Sawczyńskiego.

3/ Na sekretarza WZC wybrano jednogłośnie Adama Tomczaka.

4/ Walne Zebranie Członków podjęło jednogłośnie Uchwałę nr U1/WZC/2015 określającą    minimalną składkę członkowską w Stowarzyszeniu na kwotę 40,- złotych rocznie.

Przyjęto jednocześnie postanowienie, że niepełnoletni uczniowie - członkowie Stowarzyszenia nie płacą składki. Uchwała U1/WZC/2015 jest załącznikiem do niniejszego

protokółu.

5/ Przewodniczący Zarządu Stefan Sawczyński przedstawił historię rejestracji   Stowarzyszenia oraz przedstawił do przemyślenia ewentualne działania organizacji a w tym:

- integracja środowiska szkolnego z różnych roczników maturalnych,

- zespół samopomocy wzajemnej,

- forum współpracy z samorządem szkolnym,

- gablotka informacyjna,

- piknik integracyjny - wrzesień 2015 roku

- wyjazdy na imprezy kulturalne - filharmonia, opera, teatr,

- nagroda dla wyróżniającego się absolwenta LO.

6/ Dyrektor Grażyna Mielnikiewicz poinformowała, że uczniowie wytypują kandydata do

 nagrody oraz oczekuje, włączenia się Stowarzyszenia w organizację imprez na terenie

szkoły.

7/ Szymon Gurbin zaapelował o wyszukiwanie w naszym środowisku osób wpływowych w celu ożywienia działalności Stowarzyszenia i nadania większego znaczenia tej organizacji.

8/ Nawiązać kontakt z Kazimierzem Trybulskim w sprawie zaktywizowania sekcji historyczno - literackiej.

9/ W trakcie WZC, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę Nr U2/Z/2015 w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia kolegi -  Andrzej MOKSZKI. Uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokółu.

Na tym zakończono obrady WZC Stowarzyszenia.        prot.     Adam Tomczak

poniedziałek, 16 luty 2015 21:21

Komunikat 3

Napisane przez

Informujemy również, że nie ustalono jeszcze wysokości składki. Nastąpi to na Walnym Zebraniu w dniu 26.03. o godz. 17.00, na które jednocześnie serdecznie zapraszamy.  Do tego momentu możemy wpłacać dobrowolne kwoty na nasze konto, do czego bardzo mocno zachęcamy, ponieważ w momencie rozruchu stowarzyszenia jesteśmy z zerowym kontem.

poniedziałek, 16 luty 2015 21:12

Dane Stowarzyszenia

Napisane przez

KRS 0000538238
NIP 8762461301
Regon 36050933100000

Konto bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Grudziądzu
Nr rachunku: 74 1240 1949 1111 0010 6168 8608

 

 

 

poniedziałek, 16 luty 2015 20:54

Walne Zebranie założycielskie

Napisane przez

Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów Wychowanków i Sympatyków I LO
im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu.

Na zebraniu przyjęto Statut Stowarzyszenia, powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną.