środa, 20 wrzesień 2017 13:23

Deklaracja maturalna Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ- MATURA 2018 –

DLA MATURZYSTÓW 2018 
 I MATURZYSTÓW PODWYŻSZAJĄCYCH WYNIKI Z LAT 2005-2017

 1. Należy wejść na stronę:https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje .
 2. Wybrać rodzaj deklaracji:

·         1a_N -dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy oraz dla absolwenta, który ukończył szkołę w roku 2014/2015

·         absolwenci lat ubiegłych  – wybierają odpowiedni dla siebie typ deklaracji;

·         w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać identyfikator szkoły: 046201-1310E

 1. Należy podać swoje dane osobowe:
 • Nazwisko
 • Imię
 • Drugie imię
 • Datę urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Numer PESEL
 • Nazwisko rodowe
 • Adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, numer telefonu, adres e:mail
 1. Deklaracja wyboru przedmiotów:
 • Obowiązkowo: j. polski ( w części ustnej i pisemnej):, matematyka ( w części pisemnej):  język obcy ( w części ustnej i pisemnej):   - należy wpisać  wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej); jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym ( w części pisemnej)
 • Przedmioty dodatkowe-  można wybrać pięć kolejnych przedmiotów ( w części  pisemnej).
 • Język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej jak i ustnej.
 • Egzamin z języka polskiego   jako przedmiotu dodatkowego  odbywa się na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie.
 • Język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym  albo w części pisemnej i części ustnej .
 • Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE.
 1. Osoby posiadające opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii  zaznaczają haczyk w okienku do tego przeznaczonym, jednak  dopiero wtedy, gdy złożą do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie kryteriów oceniania.
 2. Należy zaznaczyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 3. Na koniec należy sprawdzić dane (błędy wskaże program- rubryki wyświetlą się na czerwono).
 4. Należy zaakceptować dane  i zapisać plik PDF   na pulpicie (nie można zmieniać nazwy pliku).
 5. Pobrany   plik należy przesłać  na adresy mailowe klasy; w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię, np.  A5 Jan Kowalski.
 6. Należy wydrukować w domu dwie deklaracje i dostarczyć je do sekretariatu szkoły (ostateczny termin to 30.09.2017r.).
 7. Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

 

12.  ADRESY e-mail dla uczniów 2017/2018:

   

·                Klasa 3A        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Klasa 3B        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Klasa 3c         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Klasa 3D        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1.  Absolwenci lat ubiegłych:

·         nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej  

·         zaznaczają  symbol oddziału: 1  oraz wpisują numer w dzienniku

·         pobrane pliki należy przesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię,
 np.  1 Jan Nowak

·         deklarację ostateczną należy złożyć  do 15.01.2018r.(najpóźniej do 7.02.2018r.)

·         należy koniecznie podać aktualny nr telefonu

·         należy obserwować pocztę, nadejdzie e-mail z odpowiedzią

·         należy stawić się do sekretariatu szkoły (dogodny termin można ustalić telefonicznie)
w celu podpisania deklaracji.

Praktyczne porady:

—  Przy uzupełnianiu danych osobowych nie używamy funkcji CAPS LOCK.

—  Nazwisko rodowe wpisujemy tylko przy zmianie nazwiska .

—  Miejsce urodzenia wpisujemy bez dodatkowych informacji, np. Świecie (bez „nad Wisłą”)
 Świecie n. Osą (cała nazwa)

—  Osoby zamieszkałe  poza miastem w rubryce „ulica” wpisują nazwę miejscowości.

—  Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego

 UWAGA! Składając deklarację wstępną należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce podpisu deklaracji. Podpis składamy tylko w miejscu "składam deklarację wstępną".

 

 

Czytany 8473 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 wrzesień 2018 14:59