wtorek, 04 marzec 2014 20:42

Egzamin ustny z j. polskiego- bibliografia

Napisane przez wicedyrektor
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Uwaga Maturzyści!

 

 Przypominam ustalenia dotyczące bibliografii i sprzętu wykorzystywanego podczas prezentacji na egzaminie ustnym z j. polskiego:

1.       Zgodnie z Wewnątrzszkolną Instrukcją Maturalną uczeń/absolwent przekazuje nauczycielowi j. polskiego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu w trzech egzemplarzach (każdy w osobnej koszulce), podpisaną imieniem i nazwiskiem w terminie do 28. 03.2014r.  Każdy nauczyciel polonista może ustalić z klasą indywidualny termin przekazania mu bibliografii.

2.       Nauczyciele języka polskiego przekazują zebrane bibliografie do sekretariatu uczniowskiego do
4 kwietnia 2014r. Po tym terminie bibliografie nie będą przyjmowane.

3.       Do bibliografii uczeń/ absolwent dołącza wykaz materiałów pomocniczych i urządzeń potrzebnych podczas prezentacji. Urządzenia można wybrać z tych dostępnych w szkole.

4.       Szkoła udostępnia następujące  urządzenia na egzamin ustny z j. polskiego:

a)       laptop;

b)       rzutnik multimedialny;

c)       magnesy + tablica;

d)       odtwarzacz CD, MP3, DVD

5.       Uczeń/ absolwent ma prawo sprawdzić wybrane urządzenia w obecności pracownika szkoły. W tym celu zgłasza się do wicedyrektora szkoły nie później niż do 4 kwietnia 2014r. Dyrektor lub wicedyrektor ustala termin i warunki sprawdzenia wybranych materiałów i urządzeń.

Przypominam, że zgodnie z procedurami CKE w czasie trwania ustnego  egzaminu z j. polskiego zdający może korzystać z materiałów pomocniczych wykonanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu). Należy jednak bezwzględnie informację o wykorzystaniu  wyżej wymienionych pomocy umieścić w wykazie dołączonym do bibliografii.

 

 

 

Czytany 6133 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 06 marzec 2014 10:18