niedziela, 24 listopad 2013 20:01

Zadania sekcji Samorządu Uczniowskiego

Napisane przez

Zadania sekcji Samorządu Uczniowskiego

 

 

SEKCJA CHARYTATYWNA:

 

1. Promowanie wolontariatu w I LO.

2. Nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności.

3. Organizacja oraz koordynowanie przebiegu wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza nią:

   * Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

   * I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

4. Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i udział w akcjach:

   * zbiórka żywności – „Podziel się Posiłkiem” – „Świąteczna zbiórka żywności”

   * zbiórka zabawek i odzieży używanej

   * świąteczna paczka – zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych, książek itp

   * Góra Grosza

   * Odkręcamy szansę – zbiórka plastikowych nakrętek dla Oliwii Sobolewskiej

   * akcja charytatywna artystów malujących ustami i nogami - Szkoło „Pomóż i Ty”

   * pomoc w świetlicy Okruszek

   * bal charytatywny dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

5. Zbieranie informacji o możliwych do przeprowadzenia w szkole i poza nią akcji charytatywnych oraz o osobach potrzebujących pomocy.

6. Ochotnicza praca w MOPR.

7. Ścisła współpraca z Zarządem SU.

 

 

SEKCJA DEKORATORSKO – PLASTYCZNO – SPORTOWA:

 

1. Rozwijanie inicjatyw uczniowskich.

2. Organizowanie konkursów:

   * na najciekawsze przebrania wiosenne

   * na dekoracje z okazji różnych świąt

   * na najładniejszą kartkę (Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc i inne)

2. Losowanie Twojego Szczęśliwego Numerka.

3. Pomoc w planowaniu zdjęć klasowych.

4. Wykonywanie plakatów i zdjęć.

5. Wykonywanie gazetki tematycznej propagującej sport i zdrowy styl życia.

6. Organizowanie sportowych rozgrywek między klasami.

7. Ścisła współpraca z Zarządem SU.

 

 

SEKCJA KULTUROWO – OŚWIATOWA

 

1. Organizowanie imprez okolicznościowych:

   * otrzęsiny klas I

   * Walentynki

   * Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów

2. Pomoc w organizacji różnych uroczystości szkolnych:

  * Dzień Nauczyciela – Oskary

3. Pomoc w organizacji oraz oprawa uroczystych akademii z udziałem pocztu sztandarowego:

   * rozpoczęcie roku szkolnego

   * Dzień Niepodległości

   * rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   * pożegnanie klas III

   * zakończenie roku szkolnego

4. Rozwijanie samorządności razem z sekcją statutową.

5. Ścisła współpraca z Zarządem SU.

 

 

SEKCJA STATUTOWA

 

1. Poznawanie dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania szkoły:

   * Statut Szkoły

   * Regulamin SU

   * Regulamin przyznawania stypendiów

2. Współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym.

3. Rozwijanie samorządności:

   * ordynacja wyborcza

   * wybory przedstawicieli SU

   * opracowanie planu pracy

   * udział w spotkaniach z opiekunami

4. Prowadzenie kroniki SU.

5. Protokołowanie zebrań SU.

6. Pozyskiwanie sponsorów.

7. Wykonanie i opracowanie ankiety „Czy lubisz swoją szkołę”.

8. Prowadzenie gazetki ściennej SU oraz tablicy ogłoszeń.

 

 

SEKCJA INFORMACYJNA

 

1. Prowadzenie strony internetowej szkoły.

2. Zapewnianie obiegu informacji między Zarządem SU a społecznością szkolną.

3. Tworzenie szkolnego radiowęzła.

4. Dbałość o sprzęt nagłaśniający podczas różnych imprez.

5. Zapewnienie uczniom możliwości słuchania muzyki podczas przerw.

6. Ścisła współpraca z Zarządem SU.

Czytany 9983 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 grudzień 2013 07:23